SAS

SAS är ett av de största flygbolagen i hela Skandinavien och består egentligen av både ett svenskt, ett danskt och ett norskt bolag som går under namnet SAS Group. För att veta hur stora dem är behöver man egentligen bara titta på hur många passagerare som dem flög under 2005, hela 36 miljoner unika passagerare. Företaget har en lång historia bakom sig, dem startade redan 1946 av dessa tre länders nationella flygbolag för att bättre kunna samköra och hantera trafiken dem emellan. Dem bildade då koncernen SAS Group som inte bara sysslar med själva flygtrafiken utan även allt annat som har med flygning att göra.

Det som är SAS – Scandinavian airlines är idag just detta flygbolag samt dotterbolag i Danmark och Norge men även ett internationellt flygbolag som heter just SAS International. Dessutom ingår flera mindre flygbolag i SAS Group både från Estland, Grönland och Spanien.

SAS är ett så kallat nätverksbolag. Dels erbjuder de lokala linjer inom Skandinavien. Dessa linjer kan de sedan använda för att mata passagerare till trafiken till Europa och ut i världen. På så sätt kan en kund från Italien köpa en resa med mellanlandning på tex Kastrup och sen flyga vidare till Peking. Båda linjerna får således draghjälp av varandra. Vissa anses att detta är dyrt och jobbar inte på detta sätt, tex. Ryanair. Olika affärsmodeller helt enkelt 🙂

Grön inflygning

Eftersom att SAS är ett av de största flygbolagen i Skandinavien så arbetar dem mycket med att förbättra sina flygningar ur miljösynpunkt. Sedan en tid tillbaka så är dem därför med i ett projekt för att utveckla något som heter grön inflygning. Det betyder att man med ny teknik ska få lägre ljudnivåer kring flygplatserna och samtidigt halvera den bränsleförbrukning som flygplanen normalt har under landning. Men vad innebär då en grön inflygning egentligen, det man kan läsa om på SAS egen hemsida är bland annat att planet glidflyger den sista sträckan innan man landar. Då förbrukas inte lika mycket bränsle och utsläppet blir mindre.

Så vad gör den gröna inflygningen för skillnad egentligen med rena siffror? Varje gång ett flygplan landar med denna teknik så sparar man in hela 200 kg bränsle. Det innebär 20 % av utsläppet från en inrikes flygresa i Sverige. Så om alla flygplan i hela världen skulle använda tekniken så skulle världens utsläpp minska med hela Sveriges utsläpp under ett år.

Som du förstår är det viktigt för SAS att gå i bräschen för utveckling och miljötänkande, så flyger du med dem gör du en god gärning för miljön. Med SAS kan du flyga från nästan alla flygplatser i Sverige och det är inte sällan dem konkurrerar med lågprisbolagen om de bästa priserna.

Topplista

Dessa länder behöver du en reseadapter till.

  1. USA
  2. Storbritannien
  3. Italien
  4. Mexico
  5. Costa-Rica
  6. Sri Lanka
  7. Danmark
  8. Cypern
  9. Malta
  10. Sydafrika